Program konference 2024

Zpět na přehled programů

Doba konání:

20. 3. 2024 registrace 8:00 hod. – 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. – 16:45 hod. 
diskuzní večer – pro přihlášené 18:00 hod. – 22:00 hod.
21. 3. 2024 registrace 8:00 hod. – 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. – 11:30 hod.
exkurze – pro zájemce  cca 13:30 – 15:30 hod. 

Konferenční poplatek: 5950,- Kč (zahrnuje organizační náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzní/společenský večer) nebo 4950,- Kč (bez diskuzního/společenského večera)
Pořadatel není plátce DPH.

Čestné předsednictvo konference:
prezident AKI doc. Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.

ředitel AČSZ Ing. Petr Strzyž
prezident ČSPÚ Ing. Petr Goliáš

20. března 2024
Předseda zasedání: Ing. P. Szelag a Ing. A. Knaislová, Ph.D.

 • Z. Trávníčková (PPPÚ) – Konference PPPÚ včera a dnes
 • P. Szelag (Pragochema, AKI) – Nové technologie v povrchových úpravách munice
 • J. Sasen (SAND TEAM) – Méně je někdy více
 • S. Zahradník (WINOA CR) – Nové TECH centrum společnosti WINOA v ČR (tryskání)
 • K. Kolková (Kluthe CR) – Moderní předúpravní procesy KLUTHE pro udržitelný průmysl
 • P. Pocisk, L. Rybár (Technikum) – Recyklácia znečistených rozpúšťadiel
 • P. Ševčík (BAS Rudice) – Řešení pro měření tlouštěk galvanických vrstev, pasivace Ti/Zr, kontaminace galvanických lázní a stanovení sytosti lázně
 • A. Knaislová (AKI) – Činnost Asociace korozních inženýrů
 • D. Polák (RoboTwin) – Snadné učení robotů
 • G. Hájek (Dürr Systems) – Technologie lakování bez rozprachu a komponenty lakovny pro rychlou integraci
 • J. Gerlich (Media CZ) – Dávkovací čerpadla s elektronickým řízením
 • J. Šindelář, S. Kubásek  (Lankwitzer CR) – EVOKURE – šetřit energii a čas / revoluční 2K UHS nátěrových hmot
 • V. Med (Watech) – Vliv preventivní údržby na spolehlivost a ekonomiku provozu

Polední přestávka
Předseda zasedání: Ing. P. Goliáš a Ing. K. Kreislová, Ph.D.

 • P. Goliáš (Schlötter Galvanotechnik, ČSPÚ) – Slitinová lázeň zinek-nikl – vysoká účinnost, snížené náklady na energie a snížená produkce CO2
 • A. S. Szelcsanyi (Backer ELTOP) – Výhody použití elektrických ohřívačů lázní zn. Backer ELTOP / ELEKTRO CZ
 • D. Dvorský (CORROTECH Trade) – Korozní inženýring a renovace technických zařízení
 • M. Krejčíř (Herding, Technika životního prostředí) – Herding, průmyslové odsávání emisí vznikajících při povrchových úpravách
 • P. Nádvorník (TSI System) – POSITECTOR – jeden pro všechny, všechny (nejen) pro jednoho (technika pro kontrolu povlakových vrstev)
 • P. Čermák (Ziehl-Abegg) – Ventilátory pro technologická zařízení
 • J. Blažek (Surfin Technology) – Typy robotizace v praktických příkladech
 • K. Kreislová a kol. (SVÚOM) – Plechy s žárovými slitinovými povlaky Zn-Al-Mg
 • R. Siostrzonek (ViaKont), D. Šrom, K. Strnadelová (VŠB – TU) – Vliv úpravy hran podkladového materiálu na vlastnosti ochranných povlaků
 • L. Mindoš (SVÚOM) – Urychlené korozní zkoušky s akcelerovanou migrací VOC z vrstvy organických povlaků
 • R. Bureš (VŠCHT Praha) – Analýza korozního poškození potrubí chladícího okruhu

Diskuzní/společenský večer (18:00 – 22:00 hod.) – pro předem přihlášené (oblečení neformální).

21. března 2024
Předseda zasedání: Ing. P. Strzyž a Ing. H. Geiplová

 • J .Brezinová, J. Brezina (TU v Košiciach) – Výskum tribologických vlastností novej generácie viacvrstvových nanostrukturovaných PVD povlakov
 • A. Guzanová, N. Veligotskyi (TU v Košiciach) a kol. – Aplikácia organosilanov pri príprave povrchov na lepenie tenkostenných materiálov
 • J. Drápela (Galatek) – Robotické lakování koreb ve firmě Schwarzmüller
 • J. Opletal (MR Media) – Zvlhčování vzduchu a chlazení / Nejlepší klima pro lidi, materiál a životní prostředí
 • P. Strzyž (AČSZ) a M. Marek (Wiegel CZ žárové zinkování) – Svařování rozměrných pozinkovaných konstrukcí a jejich navrhování
 • P. Kunert (PKIT Praha) – Vynikající výkon při tryskání a maximální bezpečností
 • M. Hornychová (SZÚ) – Ochrana zdraví lidí – přehled právních předpisů 
 • H. Geiplová (SVÚOM) – Normy, předpisy a jejich použití v praxi
 • Diskuze a závěr do 11:30 hod.

Změna programu vyhrazena.

EXKURZE (21. března 2024 odpoledne) do firmy SCHWARZMŰLLER s.r.o. v Žebráku.
Pro předem přihlášené – počet účastníků omezen!
Exkurze se uskuteční na pozvání pracovníků firmy ve spolupráci s firmou GALATEK a.s., která do provozu instalovala novou robotickou lakovnu na užitková vozidla.

Doprava: vlastním autem nebo společně autobusem (od hotelu Olšanka k firmě a zpět na nejbližší metro B – Zličín).

PREZENTACE FIREM
ARENA COMET SCS ČR,   Backer ELTOP,   BAS Rudice,   BICKEL & WOLF,   BIOANALYTIKA CZ,
CORROTECH Trade,   DENIOS,   DȔRR Systems AG,   EKOL,   EKOMAZIVA,
European Coating Laboratory,  GALATEK,   GAMIN,   HACH LANGE,   HANNA Instruments Czech,
HERDING Technika životního prostředí,  HK ENGINEERING,   IDEAL-Trade Service,
KLUTHE CR,   KOVOLAK,   LANKWITZER ČR,  MEDIA CZ,   MR MEDIA,  PKIT Praha,  ROBOTWIN,
SAND TEAM,   SILROC CZ,  SIMPLE Green CZ,  SPOLMONT,
SURFIN Technology,   TECHNICOAT Czech Republic,   TECHNIKUM,  TSI System,
WATECH,   WINOA Czech Republic,   WISTA,   ZIEHL-ABEGG

Poznámka:  Přednáška Z. Skoumala byla pro letošní rok zrušena.

Zobrazení místa konání konference na mapě


Na Vaši účast na konferenci a spolupráci se těšíme.