ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Konference v oboru povrchových úprav s nejstarší tradicí v České republice je každoročně bohatým zdrojem informací.

V pravý čas přednášejí odborníci, velmi dobře obeznámení s problematikou a perspektivou vývoje legislativy, aktuální právní předpisy. Výklad je zaměřený především na předpisy v oblastech ovzduší, odpadní vody, hygienu a bezpečnost práce, technické normy apod. v souladu s požadavky nejen ČR ale i EU. Tato část programu je určena pro široký okruh posluchačů a je zárukou vysoce aktuálního a kvalitního školení v oblasti platné legislativy.

S cílem zvyšovat technickou úroveň technologií povrchových úprav jsou do programu zařazovány informace o materiálech a ale i zařízeních pro povrchové úpravy, včetně informací o nátěrových hmotách, dále progresivních technologiích, různých typech povrchových úpravách (práškové/mokré lakování, galvanice, žárovém zinkování…), od předúprav po konečné povrchové úpravy nejrůznějších materiálů, ale zařazována jsou i témata k ochraně zdraví lidí a/nebo životního prostředí v těchto provozech. Tematické uspořádání čerpá z bohatých zkušeností, sleduje světový trend a přináší novinky z oboru povrchových úprav tak, aby bylo dosaženo vysoké rentability a kvality výroby.

Na programu už mnoho let úspěšně participují české i zahraniční firmy, které představují výrobní programy, nabízejí své služby, technologie, materiály pro povrchové úpravy. Vysoká návštěvnost na konferenci umožňuje navazovat potřebné kontakty

Nabízená forma prezentace:
 
– inzerce ve sborníku,
– krátké vystoupení zástupce firmy
 (10 minut + informace do sborníku)
– stůl k provádění obchodní a propagační činnosti.

Velmi ceněná a užitečná je možnost odborné konzultace s představiteli státních orgánů nebo odborných ústavů.

Oblíbený je každoročně vydávaný sborník plný utříděných a přehledných informací.
Sborník z konference Projektování a provoz povrchových úprav je ještě možné si objednat na dobírku u organizátorů. Od roku 2020 je v elektronické formě. Sborníky mají již od r. 2006 přidělena čísla ISBN.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů – pracovníky a provozovatele lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, pracovníky z vývoje a konstrukce, projektanty, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu nebo zásobování, ale i výrobce a distributory aplikační techniky nebo chemických látek/směsí (včetně nátěrových hmot), stejně tak požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy (ČIŽP, krajských úřadů …), OSVČ, i zástupce odborných škol a ústavů a další zájemce.

Konference si po léta udržuje vysokou návštěvnost a již po několikáté se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR

Informace o konferenci jsou uvedeny v mnoha odborných časopisech a na několika informačních serverech (viz partneři konference v levém sloupci).