ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Konference v oboru povrchových úprav s nejstarší tradicí v České republice je každoročně bohatým zdrojem informací.

V pravý čas přednášejí odborníci velmi dobře obeznámení s problematikou a perspektivou vývoje legislativy nové právní předpisy. Výklad je zaměřený především na předpisy v oblastech ovzduší, odpadní vody, ekologie, bezpečnost práce v souladu s požadavky nejen ČR ale i EU. Tato část programu je určena pro široký okruh posluchačů a je zárukou vysoce aktuálního a kvalitního školení v oblasti platné legislativy.

S cílem zvyšovat technickou úroveň technologií povrchových úprav jsou do programu zařazovány nejnovější informace o nátěrových hmotách, materiálech, zařízeních, progresivních technologiích, tradičních i novodobých povrchových úpravách, lakování, galvanických a žárových procesech, od předúprav po konečné povrchové úpravy nejrůznějších materiálů, ale i témata k ochraně zdraví lidí a životního prostředí v těchto provozech. Tematické uspořádání čerpá z bohatých zkušeností, sleduje světový trend a přináší novinky z oboru povrchových úprav tak, aby bylo dosaženo vysoké rentability a kvality výroby.

Na programu už mnoho let úspěšně participují české i zahraniční firmy, které představují výrobní programy a nabízejí své služby (v roce 2021 formou on-line). Vysoká návštěvnost na konferenci umožňuje navazovat potřebné kontakty Nabízená forma prezentace – inzerce ve sborníku, krátké vystoupení zástupce firmy (10 až 15 minut) – je cenově výhodná s ohledem na on-line formu.
Podle epidemiologické situace a formátu akce případně opět i stůl k provádění obchodní a propagační činnosti (bude upřesněno).

Velmi ceněné a užitečné je možnost odborné konzultace s představiteli státních a veřejnoprávních orgánů.

Oblíbený je každoročně vydávaný sborník plný utříděných a přehledných informací. Několik exemplářů sborníků Projektování a provoz povrchových úprav je ještě možné si objednat na dobírku u organizátorů. Sborníky od r. 2006 mají přidělena čísla ISBN.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů – pracovníky a majitele lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, pracovníky z vývoje a konstrukce, projektanty, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu nebo zásobování, ale i výrobce a distributory aplikační techniky nebo chemických látek/směsí (včetně nátěrových hmot), stejně tak požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy (KHS, ZÚ, ČIŽP, krajských úřadů), OSVČ i zástupce odborných škol a ústavů.

Konference si po léta udržuje vysokou návštěvnost. 

Informace o konferenci jsou uvedeny v mnoha odborných časopisech a na několika informačních serverech (viz partneři konference v levém sloupci).