ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Konference v oboru povrchových úprav s nejstarší tradicí v České republice je každoročně bohatým zdrojem informací.

V pravý čas přednášejí odborníci velmi dobře obeznámení s problematikou a perspektivou vývoje legislativy nové právní předpisy. Výklad je zaměřený především na předpisy v oblastech ovzduší, odpadní vody, ekologie, bezpečnosti práce v souladu s požadavky nejen ČR ale i EU. Tato část programu je určena pro široký okruh posluchačů a je zárukou vysoce aktuálního a kvalitního školení v oblasti platné legislativy.

S cílem zvyšovat technickou úroveň technologií povrchových úprav jsou do programu zařazovány nejnovější informace o nátěrových hmotách, materiálech, zařízeních, progresivních technologiích, tradičních i novodobých povrchových úpravách, lakování, galvanických a žárových procesech, od předúprav po konečné povrchové úpravy nejrůznějších materiálů, ale i témata k ochraně zdraví lidí a životního prostředí těchto provozech. Tematické uspořádání čerpá z bohatých zkušeností, sleduje světový trend a přináší novinky z oboru povrchových úprav tak, aby bylo dosaženo vysoké rentability a kvality výroby.

Na programu už mnoho let úspěšně participují české i zahraniční firmy, které představují výrobní programy a nabízejí své služby. Vysoká návštěvnost na konferenci umožňuje navazovat potřebné kontakty, dává výbornou příležitost k obchodním jednáním a setkáním B2B. Nabízená forma prezentace – inzerce ve sborníku, krátké vystoupení zástupce firmy (10 až 15 minut), stůl k provádění obchodní a propagační činnosti – je cenově výhodná.

Velmi ceněné a užitečné jsou odborné konzultace s představiteli státních a veřejnoprávních orgánů přímo na místě.

Oblíbený je každoročně vydávaný sborník plný utříděných a přehledných informací. Několik exemplářů sborníků Projektování a provoz povrchových úprav je ještě možné si objednat na dobírku u organizátorů. Sborníky od r. 2006 mají přidělena čísla ISBN.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů – majitele lakoven, galvanizoven a zinkoven, pracovníky vývoje, konstrukce, projektanty, technology povrchových úprav, mistry, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic i zdravotních ústavů, inspektorátů životního prostředí, bezpečnosti práce, HZS, pracovníky státní správy i odborných škol.

Konference si po léta udržuje vysokou návštěvnost a probíhá v přátelské atmosféře. Od roku 2019 pro lepší komfort účastníků se uskuteční v centru Prahy v Hotelu Olšanka. Hotel je snadno dostupný MHD, má hlídané parkoviště. Organizátoři dělají vše pro spokojenost účastníků tak, aby konference byla pro všechny dobře investovaným časem a přínosem pro práci a podnik.

Informace o konferenci jsou uvedeny v mnoha odborných časopisech a na několika informačních serverech (viz partneři konference v levé nabídce).