NABÍDKA K PREZENTACI

Nabídka k prezentaci pro firmy, které chtějí prezentovat své výrobky nebo služby

Stránka prozatím obsahuje informace o proběhlé konferenci v roce 2023.


15.-16. března 2023 
ve spolupráci se zástupci zainteresovaných organizací se koná v Hotelu Olšanka v Praze 

49. konference s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

V rámci konference máte možnost po zaplacení konferenčního poplatku prezentovat svoji firmu.
Konferenční poplatek se platí za každého reprezentanta firmy, vystavovatele a účastníka.

Nabízíme Vám:

puntik Stránkovou inzerci ve sborníku, grafický návrh inzerátu ve výrazném provedení třeba zaslat v elektronické formě (ve formátech doc, pdf, jpg – viz pokyny autorům) nejpozději do 15. 2. 2023 (= termín pro zaslání materiálu do sborníku !).

puntik 10 minutové vystoupení Vašeho zástupce, které bude uvedeno v programu konference (včetně uveřejnění max. 3 stránek textu ve sborníku).
Jméno referujícího, název vystoupení a text k přednášce (upravený podle pokynů autorům), prosíme zaslat v elektronické formě (ve formátu programu Word) nejpozději do 15. 2. 2023 (= termín pro zaslání materiálu do sborníku !).
Cena se zvyšuje při delším textu za každou další stránku a při překročení časového limitu.

puntik Vyhrazený stůl k provádění obchodní a propagační činnosti po dobu konference. Je možné propagovat pouze své výrobky a služby, nikoli dělat reklamu firmám nezúčastněným na konferenci.
Požadavky na místo pro panel, elektrickou zásuvku či jiné speciální požadavky třeba uvést na přihlášce.
(V případě nepříznivé epidemiologické situace a konání akce online by nebyl možný.)

Zájem o tyto služby je dlouhodobě velký. Osobními dopisy zveme pracovníky a majitele z lakoven, galvanizoven, zinkoven, zástupce strojírenských i stavebních firem, projekčních kanceláří, mistry, technology povrchových úprav, OSVČ i další možné zájemce.
Odborná veřejnost je o konferenci informována v odborných časopisech, na odborných serverech a na internetu www.konferencepppu.cz.
Vzhledem k dlouholeté tradici, vysoce kvalitnímu odbornému programu, přátelské atmosféře a hezkému prostředí si konference udržuje vysokou návštěvnost. Hojná účast vždy přispívala k navázání nových kontaktů při Vaší prezentaci.

Prosíme o zaslání OBJEDNÁVKY nejpozději do 9. 1. 2023, abychom podle Vašeho přání mohli vyhradit jak čas pro Vaše vystoupení v programu, tak abychom jej v předstihu mohli rozeslat zájemců o pasivní účast.

Konferenční poplatek a ceny za služby sdělí zájemcům pořadatel.
Podle Vašich požadavků na služby bude vystavena faktura.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Prezentace firmy MEDIA Liberec (Ing. J. Novák)