NABÍDKA K PREZENTACI

Nabídka k prezentaci pro firmy, které chtějí prezentovat své výrobky nebo služby

13.- 14. března 2019 se v Praze v Hotelu Olšanka (změna místa konání akce o proti přechozím ročníkům) koná ve spolupráci se zástupci zainteresovaných organizací

45. konference s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

V rámci konference máte možnost po zaplacení konferenčního poplatku prezentovat svoji firmu. (Konferenční poplatek se platí za každého reprezentanta firmy, vystavovatele a účastníka).

Nabízíme Vám:

puntik Stránkovou inzerci ve sborníku, grafický návrh inzerátu ve výrazném černobílém provedení formátu A4 (ve sborníku bude zmenšen na A5) třeba zaslat v elektronické formě (ve formátech doc, pdf, jpg – viz pokyny autorům) nejpozději do 21. 1. 2019  (termín pro zaslání materiálu do sborníku).

puntik 10 minutové vystoupení Vašeho zástupce, které bude uvedeno v programu konference (včetně otisknutí 3 stránek zkráceného textu ve sborníku). Jméno referujícího, název vystoupení a text (upravený podle pokynů pro tisk, ve formátu A4, ve sborníku bude zmenšen na A5) prosíme zaslat v elektronické formě (ve formátu programu Word – viz pokyny autorům.) nejpozději do 21. 1. 2019 (termín pro zaslání materiálu do sborníku). Cena se zvyšuje při delším textu za každou další stránku a při překročení časového limitu.

puntik Vyhrazený stůl k provádění obchodní a propagační činnosti po dobu konference (1 stůl 120cm x 80cm v předsálí nebo v sále). Je možné propagovat pouze své výrobky a služby, nikoli dělat reklamu firmám nezúčastněným na konferenci. Požadavky na místo pro panel, elektrickou zásuvku pro video či jiné speciální požadavky třeba uvést na přihlášce.

puntik Zájem o tyto služby je dlouhodobě velký. Osobními dopisy zveme odborníky, majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven, zinkoven, zástupce nábytkářských, stavebních, strojírenských firem, projekčních kanceláří, mistry, technology povrchových úprav. Odborná veřejnost je o konferenci informována v odborných časopisech, ve sdělovacích prostředcích a na internetu www.konferencepppu.cz. Vzhledem k dlouholeté tradici, vysoce kvalitnímu odbornému programu, přátelské atmosféře a hezkému prostředí si konference udržuje vysokou návštěvnost. Hojná účast přispívá k navázání nových kontaktů při Vaší prezentaci.

puntik Prosíme o zaslání OBJEDNÁVKY nejpozději do 14. 1. 2019 , abychom podle Vašeho přání mohli vyhradit čas pro Vaše vystoupení v programu, který musíme dát v předstihu do tisku a zařadili inzerci do sborníku. Místa u stolu rezervujeme podle pořadí došlých objednávek do vyčerpání kapacity.

Konferenční poplatek a ceny za služby sdělí zájemcům pořadatel.
Podle Vašich požadavků na služby bude vystavena faktura.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Prezentace firmy MEDIA Liberec (Ing. J. Novák)