NABÍDKA K PREZENTACI

Nabídka na rok 2022 bude upřesněna až koncem roku 2021 podle epidemiologické situace.
Níže jsou prozatím pro ilustraci ponechány informace pro
letošní rok 2021.


Nabídka k prezentaci pro firmy, které chtějí prezentovat své výrobky nebo služby

17. března 2021 ve spolupráci se zástupci zainteresovaných organizací se koná formou ON-LINE

47. konference s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

V rámci konference máte možnost po zaplacení konferenčního poplatku prezentovat svoji firmu.
(Konferenční poplatek se platí za každého reprezentanta firmy, vystavovatele a účastníka).

Nabízíme Vám:

puntik Stránkovou inzerci ve sborníku, grafický návrh inzerátu ve výrazném provedení třeba zaslat v elektronické formě (ve formátech doc, pdf, jpg – viz pokyny autorům) nejpozději do 10. 2. 2021  (termín pro zaslání materiálu do sborníku).

puntik 10 minutové vystoupení Vašeho zástupce, které bude uvedeno v programu konference (včetně otisknutí  max. 3 stránek textu ve sborníku).
Jméno referujícího, název vystoupení a text (upravený podle pokynů pro tisk, ve formátu A4 prosíme zaslat v elektronické formě (ve formátu programu Word) nejpozději do 10. 2. 2021 (termín pro zaslání materiálu do sborníku).
Cena se zvyšuje při delším textu za každou další stránku a při překročení časového limitu.

puntik Vyhrazený stůl k provádění obchodní a propagační činnosti – vzhledem k formě ON-LINE nelze bohužel nabídnout v r. 2021. 

puntik Zájem o tyto služby je dlouhodobě velký. Osobními dopisy zveme odborníky, majitele a pracovníky z lakoven, autolakoven, galvanizoven, zinkoven, zástupce strojírenských i stavebních firem, projekčních kanceláří, mistry, technology povrchových úprav i OSVČ. Odborná veřejnost je o konferenci informována v odborných časopisech, ve sdělovacích prostředcích a na internetu www.konferencepppu.cz. Vzhledem k dlouholeté tradici, vysoce kvalitnímu odbornému programu a přátelské atmosféře si konference udržuje vysokou návštěvnost. 

puntik Prosíme o zaslání OBJEDNÁVKY nejpozději do 21. 1. 2021, abychom podle Vašeho přání mohli vyhradit čas pro Vaše vystoupení v programu.

Pro účast na on-line konferenci budete potřebovat pouze počítač a reproduktory/sluchátka nebo notebook. Přednášející budou potřebovat notebooku nebo stolní počítače s mikrofonem (samostatný/popř. v kombinaci se sluchátky). Ke konferenci se připojíte přes odkaz, který budou organizátoři před akcí posílat přihlášeným účastníkům. Přednášející budou mít možnost vyzkoušet si propojení i on-line způsob prezentace před vlastní konferencí.

Konferenční poplatek a ceny za služby sdělí zájemcům pořadatel.
Podle Vašich požadavků na služby bude vystavena faktura.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Prezentace firmy MEDIA Liberec (Ing. J. Novák)