Pokyny autorům pro uveřejnění příspěvku do sborníku

Okraje stránky prosíme dodržet při úpravě textu přednášek i inzerátů firem!!

Abychom dosáhli jednotné úpravy pro tisk do sborníku, prosíme, abyste se laskavě řídili těmito pokyny:

 Inzeráty do sborníku prosíme dodat v elektronické podobě v programu Word (na verzi nezáleží), nebo v některém z formátů „pdf“ či „jpg“ e-mailem, na CD (velikost A4).
Text přednášek prosíme dodat v elektronické podobě ve formátu programu Word
(na verzi nezáleží) – vzorovou stránku naleznete níže.

 Okraje stránky (pro inzerci i text přednášek): horní 2,5 cm, spodní 1,5 cm, levý 2,3 cm, pravý 2,3 cm.

 Nadpis s názvem článku: Arial velikost 16 písmo tučné a podtržené, zarovnání na střed, nadpis velkými písmeny.

 Jméno autora/ů + název organizace: typ písma: Arial velikost: 12 písmo: obyčejné zarovnání: na střed před i za jménem autora/ů + názvem organizace bude mezera před 6b. / za 12b.

 Vlastní článek:

Dílčí nadpisy v textu článku: lze použít velikost 12/13/14, písmo tučné, podtržené, kurziva (nebo jejich kombinace).

Vlastní text: typ písma Arial velikost 12 písmo obyčejné
zarovnání: do bloku
řádkování: jednoduché
odsazení mezi odstavci: před 6b., za 0b.
odsazení zleva na začátku odstavce: doporučujeme 1 cm
(podle významu v textu může být typů odražení zleva i víc).

Upozorňujeme: Váš text spolu s obrázky/grafy/tabulkami bude do sborníku v tiskárně následně zmenšen z A4 na A5, proto při sestavování obrázků/grafů/tabulek do textu zvolte takovou velikost, která bude čitelná i po zmenšení! TEXT zasílejte ve velikosti A4.

Příspěvek zašlete E-mailem nebo na CD.
Děkujeme za pochopení a dodržení žádané úpravy.

Děkujeme za pochopení a dodržení žádané úpravy.


Vzor začátku textu:

NADPIS TUČNÝ A PODTRŽENÝ, VELIKOST PÍSMA 16, ZAROVNÁNÍ NA STŘED, VELKÁ PÍSMENA

Autor (popř. včetně titulů) + organizace, písmo Arial, 12, obyčejné, zarovnání na střed

      Vzhledem k tomu, že o sborník je zájem v zahraničí, doporučujeme v úvodu článku uvést krátký (maximálně 8 řádkový) souhrn v angličtině (nebo alespoň klíčová slova v angličtině, maximálně 10).

        Vlastní text článku / příspěvku písmo velikost 12 nepoužívat menší, text je pak obtížně čitelný! Typ písma Arial. Odražení začátku odstavce od levého kraje 1 cm, zarovnávání do bloku, řádkování jednoduché.

        Odsazení mezi odstavci – mezera před 6b., mezera za 0b.

       Obrázek, graf a tabulka budou také zmenšeny, proto do textu zvolte takovou velikost, která bude čitelná i po zmenšení! Doporučujeme Vám při hledání optimální velikosti obrázku, grafu či tabulky si vyzkoušet xeroxem zmenšení z A4 na A5 a zhodnotit čitelnost obrázku, grafu či tabulky po zmenšení.