Pokyny autorům pro uveřejnění příspěvku do sborníku

Okraje stránky prosíme dodržet při úpravě textu přednášek i inzerátů firem!!

Abychom dosáhli jednotné úpravy do elektronického sborníku, prosíme, abyste se laskavě řídili těmito pokyny:

Text přednášek prosíme dodat v elektronické podobě e-mailem ve formátu programu Word (na verzi nezáleží) – vzorovou stránku pro úpravu naleznete níže.
   Maximální velikost souboru (k prezentaci/přednášce) je do 4 MB.

+
 Inzeráty do sborníku prosíme dodat v elektronické podobě e-mailem v programu Word (na verzi nezáleží), nebo v některém z formátů „pdf“ či „jpg“ (velikost A4). Materiály mohou být barevné.
   Maximální velikost souboru (inzerátu) je do 3 MB.

 Okraje stránky (pro inzerci i text přednášek): horní 2 cm, spodní 2 cm, levý 2 cm a pravý 2 cm. 

 Nadpis s názvem článku: Arial velikost 16 písmo tučné a podtržené, zarovnání na střed, nadpis velkými písmeny.

 Jméno autora/ů + název organizace: typ písma: Arial velikost: 12 písmo: obyčejné zarovnání: na střed před i za jménem autora/ů + názvem organizace bude mezera před 6b. / za 12b. (Uvádění titulů u autora je dobrovolné. Adresu organizace není třeba uvádět.)

 Vlastní článek:
Dílčí nadpisy v textu článku:
lze použít velikost 12/14, písmo tučné, podtržené (nebo jejich kombinace); kurzivu pro samotné nadpisy nedoporučujeme.
Vlastní text:
 typ písma: Arial velikost 12 písmo obyčejné
zarovnání: do bloku
řádkování: jednoduché (nikoli řádkování 1,5)
odsazení mezi odstavci: před odstavce 6b., za odstavcem 0b.
odsazení zleva na začátku odstavce: doporučujeme 1 cm (podle významu v textu může být typů odražení zleva i víc).

PROSÍME do úvodu příspěvku vložit krátký SOUHRN z příspěvku (max. 10-15 řádků textu; nebo alespoň klíčová slova – max. 8).
V případě, že se se souhrnem nevejdete do stanoveného počtu stránek, lze jej poslat organizátorům samostatně. 

Materiály do sborníku pro rok 2024 – zašlete elektronicky e-mailem nejpozději do 15. 2. 2024.
Jinak pro zaslání objednávky k prezentaci platí termín do 20. 1. 2024.

Děkujeme za pochopení a dodržení žádané úpravy.


Vzor začátku textu:

NADPIS TUČNÝ A PODTRŽENÝ, VELIKOST PÍSMA 16, ZAROVNÁNÍ NA STŘED, VELKÁ PÍSMENA

Autor (popř. včetně titulů) + organizace, písmo Arial, 12, obyčejné, zarovnání na střed

   V úvodu článku uvést krátký (maximálně 10-15 řádkový) souhrn v češtině/slovenštině (popř. i  angličtině) nebo alespoň klíčová slova (maximálně 8).

        Vlastní text článku / příspěvku písmo velikost 12 nepoužívat menší (s ohledem na jednotný formát sborníku).
        Typ písma Arial. Odražení začátku odstavce od levého kraje 1 cm, zarovnávání do bloku, řádkování jednoduché.

        Odsazení mezi odstavci – před odstavce 6b., za odstavcem 0b.

       Obrázek, graf a tabulka – do textu zvolte takovou velikost/kvalitu, která bude dostatečně čitelná.
Doporučujeme Vám při hledání optimální velikosti obrázku, grafu či tabulky si vyzkoušet třeba xeroxem případné možné zmenšení a zhodnotit čitelnost obrázku, grafu či tabulky po úpravě.