PŘIHLÁŠKA

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pro účastníky na rok 2020 bude zveřejněna koncem ledna /začátkem února 2020.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ pro účastníky na rok 2020 bude zveřejněna v průběhu ledna 2020.

UPOZORNĚNÍ:
V průběhu konference se mezi účastníky pohybují osoby, které pořizují fotodokumentaci pro potřeby nejen organizátorů akce, jedná se i o zástupce mediálních partnerů, popřípadě samotných vystavujících firem.
V případě, že si nepřejete být fotografován/a, prosíme, sdělte jim to nebo dejte jinak vědět (např. gestem ruky). Děkujeme.