PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ pro účastníky – na rok 2024 (v Excelu) byla stažena.
Akce v r. 2024 již proběhla.

PŘIHLÁŠKU pro účastníky ze zahraniční – na platbu v Euro – zašleme na požádání.

Po vyplnění přihlášku, prosíme, zašlete elektronicky na adresu pořadatelů: konferencepppu@seznam.cz 

Přihlášku k účasti je třeba poslat pořadatelům (termín na rok 2025 bude upřesněn).

UPOZORNĚNÍ:
V průběhu konference se mezi účastníky pohybují osoby, které pořizují fotodokumentaci pro potřeby nejen organizátorů akce, jedná se i o zástupce mediálních partnerů, popřípadě samotných vystavujících firem.
V případě, že si nepřejete být fotografován/a, prosíme, sdělte jim to nebo dejte jinak vědět (např. gestem ruky). Děkujeme.