PŘIHLÁŠKA

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pro účastníky – na rok 2021
bude k dispozici na přelomu ledna/února 2021

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ pro účastníky – na rok 2021 (v Excelu)
bude k dispozici na přelomu ledna/února 2021

UPOZORNĚNÍ níže platí pro konference, které se uskutečnili a doufáme v budoucnu uskuteční v prezenční formě (nikoli on-line jako v r. 2021):
V průběhu konference se mezi účastníky pohybují osoby, které pořizují fotodokumentaci pro potřeby nejen organizátorů akce, jedná se i o zástupce mediálních partnerů, popřípadě samotných vystavujících firem.
V případě, že si nepřejete být fotografován/a, prosíme, sdělte jim to nebo dejte jinak vědět (např. gestem ruky). Děkujeme.