Program konference 2014

Zpět na přehled programů

Doba konání:

12.03.2014 registrace 8:00 hod. – 9:00 hod.
  zasedání 9:00 hod. – 17:00 hod.
  diskuzní večer od 18:00 hod.
13.03.2014 registrace 8:00 hod. – 9:00 hod.
  zasedání 9:00 hod. – 12:00 hod.
  (pro zájemce odpoledne exkurze) od 14:00 hod – 17:00


Místo konání:
                  Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6

Konferenční poplatek:    4 450,- Kč
(zahrnuje organizační náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzní večer)
3 750,- Kč (bez diskuzního večera)
Pořadatel není plátce DPH.
 

Program: 12. března 2014

Čestné předsednictvo konference:
   prezident AKI Ing. P. Szelag
   prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
   viceprezident AVNH ČR Ing. Z. Tůma
   prezident AČSZ Ing. J. Lesay

Předseda zasedání: Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc. , VŠCHT

 • Slavnostní zahájení
 • Sedmdesát tři případů žádoucí „koroze“ kovů. Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT
 • Vady protikorozní ochrany mostních konstrukcí během jejich životnosti.Ing. M. POŠVÁŘOVÁ, Ph.D.
 • První pomoc při expozici chemickým látkám / směsím. Prof. MUDr. D. PELCLOVÁ, CSc.,
  Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN
 • Best Practices při údržbě čistoty lakoven. Mgr. T. FRANĚK, ATALIAN KAF Facility
 • Využití nanočástic nulamocného železa pro čištění a dočištění průmyslových odpadních vod.
  Ing. M. HOLBA, Ph.D., Ing. J. MATYSÍKOVÁ, Ing. M. SUKOPOVÁ, Ing. O. ŠKORVAN, ASIO + Botanický ústav AV ČR
 • Robotické a manuální aplikace tekutých nátěrových hmot v elektrostatickém poli. Ing. J. NOVÁK, Media CZ
 • Obchodní a vývojové trendy a.s. Galatek. Ing. J. DRÁPELA, Galatek

DISKUZE do 12:30 hod.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání: Ing. L. Obr, ČSPÚ

 • Defekty při technologiích povrchových úprav. Ing. L. OBR, ČSPÚ
 • Optical 3D Measurement – Roughness and Corrosion Analysis, DI H. GEIDL-STRALLHOFER, Alicona Imaging GmbH
 • Automatisierte Gasdurchflussregelung für Härteöfen, W. PRAGER, P. KRIVANEK, Bürkert Contromatic GmbH
 • Providing functions to surfaces, KR Ing. H. CULIK, MAS, Rembrandtin Lack GmbH
 • Transient Dip Paint Simulation of very complex Structures, H. RIENER, Engineering Center Steyr GmbH & Co. KG
 • Progresivní hydro nátěrový systém. E. NEMEC, Ing. L. PEŠEK, Lankwitzer ČR
 • Průmyslové roboty YASKAWA pro lakovny. Ing. M. MIRONOVOVÁ, Yaskawa Czech
 • Představení monografie „Žárové zinkování“. Ing. V. KUKLÍK, AČSZ
 • Technická normalizace v oboru koroze a protikorozní ochrany v r. 2013.Ing. H. GEIPLOVÁ,
  RNDr. P. DUŠEK
  , SVÚOM
 • Brillux v České republice. Ing. V. VAŇKÁT, Brillcolor
 • Nakládání se závadnými látkami ve vztahu k ochraně vod. Ing. R. NÁSE, ČIŽP OI Praha

DISKUZE do 16:30 hod.
DISKUZNÍ VEČER
„Jak dál v povrchových úpravách?“
– pro předem přihlášené

13. března 2014:
Předseda zasedání: Ing. P. SZELAG, AKI

 • Problematika použití žárově zinkované výztuže betonu. Ing. P. POKORNÝ, VŠCHT a kol.
 • Metody hodnotenia otryskaných povrchov z hladiska ich aktivity. doc. Ing. J. BREZINOVÁ,
  Ph.D., Ing. D. DRAGANOVSKÁ, Ph.D., Ing. A. GUZANOVÁ
  , Strojnícká fakulta, TU Košice
 • Denní osvětlení v budovách pro průmysl. doc. Ing. J. KAŇKA, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT
 • 20. výročí založení AVNH ČR. Ing. Z. TŮMA
 • Výhody a potenciál povrchových úprav plazmatem, CEPLANT, Masarykova univerzita.
  Mgr. J. ČECH, Ph.D. a Mgr. P. SOUČEK, Ph.D.
 • Povlaky práškových nátěrových hmot. Ing. H. GEIPLOVÁ, Ing. L. MINDOŠ, SVÚOM
 • Koroze na karoseriích automobilů a možnosti jejího omezení.
  Ing. A. PROCHÁZKA, ŠKODA AUTO, RNDr. J. SIKAČ, Henkel ČR
 • Posuzování shody u stříkacích zařízení. Ing. Z. SVOBODA, Strojírenský zkušební ústav, pracoviště Ostrava

DISKUZE – ZÁVĚR do 12:00 hod.

EXKURZE s podporou firmy HENKEL do ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, prohlídka výrobních provozů a muzea.
Pro předem přihlášené bude zajištěna doprava autobusem od hotelu (odjezd cca ve 12:30 hod.) a poté zpět na metro B – stanice Černý Most nebo možnost individuálního odjezdu z Mladé Boleslavi (autobusové i vlakové nádraží nedaleko závodu).

Prezentace firem
ABF (Praha),   ASIO (Brno),   ATALIAN KAF Facility (Mladá Boleslav),
BVV (Brno),   EKOL (Ledeč nad Sázavou),   ENETEX TECHNOLOGY (Olomouc),
GALATEK (Ledeč nad Sázavou),   HACH LANGE (Praha),
HENKEL (Praha),   IDEAL-TRADE SERVICE (Brno),
KOVOLAK (Ledeč nad Sázavou),
KS KLIMA Service (Dobříš),   LANKWITZER ČR (Praha),
MEDIA CZ (Liberec),   MEGA-TEC (Bystřice nad Pernštejnem),
STENG (Praha),   YASKAWA CZECH (Rudná u Prahy),
Prezentace rakouských firem z oboru povrchových úprav pod záštitou Rakouského velvyslanectví
pana obchodního rady Mag. Ch. Millera:
ALICONA IMAGING,   BÜRKERT CONTROMATIC,
ENGINEERING CENTER STEYR,   LÄNGLE,   REMBRANDTIN LACK.

Zobrazení místa konání konference na mapě