Program konference 2017

Zpět na přehled programů

Doba konání:
8.3.2017 registrace 8:00 hod. – 9:00 hod.
  zasedání 9:00 hod. – 17:00 hod.
  diskuzní večer od 18:00 hod.
9.3.2017 registrace 8:00 hod. – 9:00 hod.
  zasedání 9:00 hod. – 12:00 hod.
  pro zájemce odpoledne exkurze 13:30 hod – 16:00 hod.

Místo konání:                   OREA Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6

Konferenční poplatek:    4 650,- Kč
   (zahrnuje organizační náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzní večer)
   4 000,- Kč (bez diskuzního večera)
   Pořadatel není plátce DPH.

Program:
8. března 2017

Čestné předsednictvo konference:
   prezident AKI Ing. T. PROŠEK, Ph.D.
   prezident ČSPÚ Ing. L. OBR, CSc.
   prezident AČSZ Mgr. M. LESAY
   viceprezident SSPÚ Mgr. Maroš HALAMA PhD.

Předseda zasedání: Prof. Ing. P. Novák, CSc. a Ing. T. Prošek, Ph.D.

 • Zahájení
 • Korozní problémy uměleckých děl z kovů ve veřejném prostoru. prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., a kol., VŠCHT
 • Ventilátory Ziehl-Abegg a jejich použití pro povrchové úpravy. P. ČERMÁK, Ziehl-Abegg
 • Čištění průmyslových odpadních vod. Ing. M. ŠUBRT, ASIO
 • Mechanismy degradace organických povlaků. Ing. T. PROŠEK, Ph.D., Technopark Kralupy VŠCHT
 • Technologie lakoven ITS 100% on-line. Ing. L. PEČINKA, IDEAL-Trade Service
 • Novinky v procesním řízení barev, tmelů, lepidel a chemikálií. Ing. J. NOVÁKJ. GERLICH, Media CZ
 • Prostředky dočasné protikorozní ochrany. Ing. K. KREISLOVÁ, Ph.D. a kol., SVÚOM
 • Ekonomické výhody vzdáleného dohledu tryskací technologie. P. KOVAL, WISTA

DISKUZE do 12:30 hod.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání: Ing. L. Obr, CSc. a Ing. P. Szelag

 • „Staro-nový“ způsob míchání kapalin. Ing. L. OBR, ČSPÚ
 • Trendy v aplikaci vícekomponentních barev. V. MED, WAtech
 • Nová technologie lakování řezů. Ing. J. ŠINDELÁŘ, Lankwitzer ČR
 • Odsávání a filtrace vzduchu – prezentace firmy Herding. M. KREJČÍŘ, Herding, Technika životního prostředí
 • Čistenie a odmašťovanie pomocou ultrazvuku. Ing. I. ANDRIS, NOTUS – POWERSONIC
 • Praktický význam stanovení objemové sušiny nátěrových hmot. Ing. H. GEIPLOVÁ a kol., SVÚOM
 • BONDERITE duaLCys – revoluce v čistotě obrábění a obráběných dílů. Ing.  P. SUCHAN, Ph.D., Henkel ČR
 • Připravujeme průmyslové veletrhy Praha 2017 v novém – buďte u toho!. Ing. E. BOBKOVÁ, ABF
 • Rozbor příčin selhání nátěrového systému na 40 MVA transformátoru. Ing. L. MINDOŠ, SVÚOM

DISKUZE do 17 hod.
DISKUZNÍ VEČER
– pro předem přihlášené

9. března 2017

Předseda zasedání: Ing. P. Strzyž a Mgr. Maroš Halama PhD.

 • Posuzování shody a využití nových norem v povrchových úpravách. Ing. L. TURZA, FS ČVUT
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Ing. V. KRATOCHVÍL, KRASO požárně technický servis
 • Hasební vody ve vztahu k zákonu o vodách. Ing. R. NÁSE, ČIŽP
 • Představení činnosti SQI. Ing. T. NOVÁČKOVÁ, IDEAL-Trade Service
 • Práškové barvy Neokem, kvalita ve světě prášk. barev. Ing. R. DRÁPELA, Neokem ČR
 • Navrhování součástí pro žárové zinkování. Ing. P. STRZYŽ, AČSZ
 • 11 argumentů pro žárové zinkování oceli. Ing. V. DUCHTÍK, a kol., WIEGEL CZ žárové zinkování
 • Práce v galvanizovně z pohledu hygienika. Ing. K. FORYSOVÁ, KHS Libereckého kraje

DISKUZE – ZÁVĚR do 12:00 hod

EXKURZE do firmy WIEGEL CZ žárové zinkování s.r.o. v Žebráku.
Pro přihlášené zajištěna doprava autobusem od hotelu a po exkurzi zpět na metro B stanice Zličín (cca v 16 hod.). Možnost individuální dopravy.

Prezentace firem
ABF
(Praha),   ASIO (Brno),   BICKEL&WOLF (Praha),   BVV Brno (Brno),

DENIOS (Strakonice),   DREKOMA – Harazím (Suchdol nad Lužnicí),
EKOL (Ledeč nad Sázavou),   EKOMAZIVA (Cheznovice),   EWAC (České Budějovice),
GALATEK (Ledeč nad Sázavou),   GAMIN (Ostrava),  HACH LANGE (Praha),
HENKEL ČR (Praha),   HERDING – Technika životního prostředí (Nehvizdy),
IB FILTR (Ořechov u Brna),   IDEAL-Trade Service (Brno), IMPEA (Kostelec nad Orlicí),
KOVOFINIŠ (Ledeč nad Sázavou),   KOVOLAK (Ledeč nad Sázavou),
KS Klima-Service (Dobříš),   LANKWITZER ČR (Praha, Prostějov),
MEDIA CZ (Liberec), NOTUS – POWERSONIC (Vráble – Slovensko), NEOKEM ČR (Praha),
OEP SOLUTION (Olomouc), PRECHEZA (Přerov),   RSBP (Ostrava),

SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu Liberec (Liberec)
SILROC CZ (Tanvald – Šumburk nad Desnou),   SPOLMONT (Vsetín),
STROJNÍ MONTÁŽE (Praha),   STROJCONSULT Litvínov, 
TECHNICOAT Czech Republic (České Budějovice),
WAtech (Praha),   WIEGEL CZ žárové zinkování (Žebrák),
WISTA (Zlín),   ZIEHL-ABEGG (Brno)

Zobrazení místa konání konference na mapě


Na Vaši účast na konferenci a spolupráci se těší.

   Pořadatel:
   PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. – PPK
   + Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
   Korunní 67, 130 00 Praha 3
   E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz