Program konference 2016

Zpět na přehled programů

Doba konání:

9.3.2016 registrace 8:00 hod. – 9:00 hod.
  zasedání 9:00 hod. – 17:00 hod.
  diskuzní večer od 18:00 hod.
10.3.2016 registrace 8:00 hod. – 9:00 hod.
  zasedání 9:00 hod. – 12:00 hod.
  pro zájemce odpoledne exkurze 13:30 hod – 15:30 hod.

Místo konání:                   OREA Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6

Konferenční poplatek:    4 550,- Kč
(zahrnuje organizační náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzní večer)
3 900,- Kč (bez diskuzního večera)
Pořadatel není plátce DPH.
 

Program:

9. března 2016

Čestné předsednictvo konference:
   prezident ČSPÚ Ing. L. OBR, CSc.
   prezident AKI Ing. T. PROŠEK, PhD.
   prezident AČSZ Mgr. M. LESAY
   viceprezident SSPÚ Mgr. M. HALAMA, Ph.D.

Předseda zasedání: Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc. , VŠCHT

 • Zahájení
 • Historie protikorozní ochrany kovů. P. NOVÁK, Fakulta chem. technologie VŠCHT
 • Projekty a aplikační technologie Dürr. G. HÁJEK, Dürr Systems Czech Republic
 • Nové trendy na trhu lakovacích linek IDEAL-Trade Service. L. PEČINKA, IDEAL-Trade Service
 • Duplexní povlaky ocelových konstrukcí. P. STRZYŽ, AČSZ, R. SIOSTRZONEK, Fakulta strojní VŠB TU
 • Aplikační technologie vícekomponentních barev firem GRACO a MEDIA Group. J. NOVÁK, Media CZ
 • Čištění průmyslových odpadních vod. M. ŠRÁMEK, ASIO
 • Odstranění pachového znečištění. M. ČERVINKA, Regitas
 • Nové předpisy v hygieně práce. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, Státní zdravotní ústav
 • Organizační instrukce k exkurzi a diskuznímu večeru

DISKUZE do 12:30 hod.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání: Ing. L. Obr, CSc., ČSPÚ a Ing. P. STRZYŽ, AČSZ

 • Galvanické pokovení hliníku a jeho slitin. L. OBR, ČSPÚ
 • Axalta – výrobce nátěrových hmot. P. MONTÁG, Axalta Coating Systems
 • Mistrovská zkouška (MiZk) – český model, metodická skupina. P.ŽATEČKA, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
 • Tryskání a ekonomie. P. KOVAL, Wista
 • Snímatelná tekutá fólie ALCOR® Dip. J. VÁLEK, Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
 • PosiTector – univerzální měřicí systém. L. KELLER, TSI System
 • Aplikace vodivých polymerů v oblasti povrchových úprav. A. KALENDOVÁ, M. KOHL, Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
 • Optimalizace prostředí povrchových úprav zvlhčováním vzduchu. V. HARAZÍM, Drekoma
 • Akreditovaná zkušebna ECL pro oblast povrchových úprav. J. SLIŽ, European Coatings Laboratory
 • Fluoroplasty (TEFLON) jako korozní bariéra. M. TROCHTA, BALTRO
 • Dlouhodobá expozice kontinuálně lakovaných plechů. K. KREISLOVÁ, P. MAREŠOVSKÝ, SVÚOM

DISKUZE do 17 hod.
DISKUZNÍ VEČER
– pro předem přihlášené

10. března 2016:
Předseda zasedání: Ing. T. PROŠEK, PhD.
, AKI a Ing. P. SZELAG , AKI

 • Inhibitory moření potlačují vady při lakování žárově zinkované oceli. P. SZELAG, AKI a kol.
 • Možnosti korózneho testovania povlakov v centre Promatech. M. HALAMA, D. VASIĽKOVÁ, P. RAK, P. SLOVENSKÝ, Technická univerzita v Košiciach, J. DUSZA, Centrum Promatech SAV
 • Negativní vliv zvýšení funkčnosti vrchní vrstvy coil-coating nátěrového systému na jeho životnost protikorozní ochrany. L. MINDOŠ, SVÚOM
 • Urychlené cyklické korozní zkoušky. T. PROŠEK, Technopark Kralupy VŠCHT
 • Nové normy v povrchových úpravách v praxi. L. TURZA, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Posuzování shody – nové evropské směrnice. Z. SVOBODA, Strojírenský zkušební ústav, pracoviště Ostrava
 • Připravovaná novela zákona o vodách. R. NÁSE, ČIŽP Praha
 • Hodnocení přilnavosti odtrhovými zkouškami. H. GEIPLOVÁ, L. MINDOŠ, SVÚOM, K. TOUŽIL, Metrostav

DISKUZE – ZÁVĚR do 12:00 hod

EXKURZE do Dopravního podniku hl. m. Prahy, Dopravně opravárenské základny Hostivař se uskuteční na pozvání pracovníků opravny tramvají (prohlídka tryskací kabiny, lakovny mokré i práškové a dalších provozů). V opravně lakovna od firmy GALATEK.
Pro předem přihlášené bude zajištěna doprava autobusem od hotelu (odjezd cca ve 12:45 hod.) a po exkurzi poté zpět na metro A stanice Želivského. Možnost individuálního odjezdu.

Prezentace firem
ABF (Praha),   ASIO (Brno),   AXALTA COATING SYSTEMS,
BALTRO (Rudolfov),   BVV Brno (Brno),   DENIOS (Strakonice),
DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Praha (Praha),   DREKOMA (Suchdol nad Lužnicí),
DÜRR SYSTEMS Czech Republic (Ledeč nad Sázavou),
EKOL (Ledeč nad Sázavou),   EKOMAZIVA (Cheznovice),
EUROPEAN COATING LABORATORY (Prostějov),   EWAC (České Budějovice),
FESTA SERVIS (provoz Olomouc),   GALATEK (Ledeč nad Sázavou),   GAMIN (Ostrava),
HK ENGINEERING (Chrudim),   IDEAL-Trade Service (Brno),
IMPEA (Hradec Králové),   KOVOLAK (Ledeč nad Sázavou),
LONTECH – surface treatment (Býšť),   MEDIA CZ (Liberec),
PRECHEZA (Přerov),   PRO MASK PRODUCTS (České Budějovice),
REGITAS (Přerov),   REMBRANDTIN (Brno),   RSBP (Ostrava),   SERVIND (Praha),
SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu Liberec (Liberec),
SILROC CZ (Tanvald – Šumburk nad Desnou),   SINTEX (Česká Třebová),
STROJCONSULT Litvínov (Litvínov),   TSI System (Brno),   WISTA (Zlín).

Zobrazení místa konání konference na mapě