Přihláška 2018

Přihláška na konferenci Projektování a provoz povrchových úprav

 • 14. - 15. 3. 2018 v Praze 6, hotel Pyramida
 • Počet míst na exkurzi je OMEZEN, účastníci budou zařazováni podle došlé úhrady konferenčního poplatku.

  Konferenční poplatek zašlete na:

  Číslo účtu Bankovní spojení Konstantní symbol Variabilní symbol
  2109834016/2700 UniCredit Bank 308 IČ Vaší organizace

  Pro platby ze zahraničí:

  BIC (SWIFT) IBAN
  BACXCZPP CZ04 2700 0000 0021 0983 4016
 • Přihlášku k  účasti je třeba poslat spolu s platbou nejpozději do 8. 3. 2018 na adresu pořadatele:

  PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK,

  Korunní 67, 130 00 Praha 3,

  e-mail: konferencepppu@seznam.cz

  IČ 15306682 POŘADATEL NENÍ plátce daně z přidané hodnoty.

  Účastníci přihlášení v termínu obdrží prezenční lístky s registračním číslem. Vyplněný lístek pak předloží při registraci (ev. s dokladem o platbě).

 

Verification